Πρόγραμμα 2020

16:00 – 17:00 Advanced 1

17:00 – 18:00 Grade 1 – studio A /  Προ-νήπια – studio Β

18:00 – 19:00 Grade 2 – studio A /  Preparatory 6-8 χρ.  – studio Β

19:00 – 20:00 Grade 4 – studio A /  Συγχρονισμένη κολύμβηση – studio Β

20:15 – 21:30 Μπαλέτο ενηλίκων, μέτριο επίπεδο

 

16:00 – 17:00 Preparatory

17:00 – 18:00 Pre jouvenile

18:00 – 19:00 Προσχολική ηλικία (3,5 – 5 χρ.) – studio A /  Primary – studio Β

19:00 – 20:00 Grade 3

20:15 – 21:30 Grade 5

21:30 – 22:45 Mοντέρνος χορός ενηλίκων, μέτριο επίπεδο

16:00 – 17:00 Reggaeton 13-18 χρ.

17:00 – 18:00 Reggaeton 9-12 χρ.

18:00 – 19:00 Grade 2

19:00 – 20:00 Grade 4

20:15 – 21:30 Barre a terre ενηλίκων

16:00 – 17:00 Pre jouvenile

17:00 – 18:00 Προ-νήπια

18:00 – 19:00 Primary –studio A  /  Preparatory – studio Β

19:00 – 20:00 Grade 3

20:15 – 21:30 Grade 5

21:30 – 22:45 Μπαλέτο ενηλίκων, επίπεδο Intermediate

16:00 – 17:00 Preparatory 6-8 χρ.

17:00 – 18:00 Προσχολική ηλικία (3.5-5 χρ.)

18:00 – 19:00 Grade 1

19:00 – 20:00 Μοντέρνος χορός ( 8-11 χρ.)