Πρόγραμμα 2020

16:00 – 17:00 Preparatory

17:00 – 18:00 Primary

18:00 – 19:00 Grade 3 

19:00 – 20:00 Grade 5

20:15 – 21:15 Μπαλέτο ενηλίκων, μέτριο επίπεδο

16:00 – 17:00 Grade 1

17:00 – 18:00 Pre jouvenile  

18:00 – 19:00 Grade 2

19:00 – 20:00 Grade 4

20:00 – 21:00 Intermediate

16:00 – 17:00 Primary

17:00 – 18:00 Grade 2, προσχολική ηλικία (3,5-5 χρ.) 

18:00 – 19:00 Grade 3, προσχολική ηλικία (3,5-5 χρ.)

19:00 – 20:00 Grade 5

20:00 – 21:00 Barre a terre ενηλίκων

16:00 – 17:00 Preparatory

17:00 – 18:00 Pre jouvenile

18:00 – 19:00 Grade 2

19:00 – 20:00 Grade 4

20:00 – 21:00 Intermediate

16:00 – 17:00 Grade 1 / Hip-hop (7-11 χρ.)

17:00 – 18:00 Grade 2 Hip-hop (7-11 χρ.)

18:00 – 19:00 Latin (7-10 χρ.) Hip-hop (9-13 χρ.)

19:00 – 20:00 Latin (11-14 χρ.) Commercial jazz (10-14 χρ.)

20:00 – 21:00 Latin (15 χρ.-ενήλικες) Hip-hop (14 χρ.-ενήλικες)