Πρόγραμμα 2020

16:00 – 17:00 Primary

17:00 – 18:00 Grade 2 – studio A / Preparatory – studio B

18:00 – 19:00 Grade 2 – studio A / Προσχολική ηλικία (3.5-5 χρ.) – studio B

19:00 – 20:00 Grade 4

20:15 – 21:15 Μπαλέτο ενηλίκων, μέτριο επίπεδο

 

16:00 – 17:00 Grade 1

17:00 – 18:00 Pre jouvenile

18:00 – 19:00 Grade 2

19:00 – 20:00 Grade 3

20:15 – 21:30 Grade 5

21:30 – 22:45 Mοντέρνος χορός ενηλίκων, μέτριο επίπεδο

16:00 – 17:00 Preparatory

17:00 – 18:00 Προσχολική ηλικία (3.5-5 χρ.)

18:00 – 19:00 Grade 2

19:00 – 20:00 Grade 4

20:15 – 21:15 Barre a terre ενηλίκων

16:00 – 17:00 Pre jouvenile

17:00 – 18:00 Primary

18:00 – 19:00 Grade 2

19:00 – 20:00 Grade 3

20:15 – 21:15 Grade 5

21:15 – 22:15 Μπαλέτο ενηλίκων, επίπεδο Intermediate

16:00 – 17:00 Grade 1

17:00 – 18:00 Hip-hop (7-11χρ.) – studio A / Grade 2 – studio B

18:00 – 19:00 Hip-hop (7-11 χρ.)

19:00 – 20:00 Commercial jazz (10-14 χρ.)

20:15 – 21:15 Hip-hop (έφηβοι κ ενήλικες)

21:15 – 22:15 Commercial jazz (έφηβοι κ ενήλικες)